گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی با موضوع : بهبود سطح سواد خواندن در دانش آموزان با راه کارهای مناسب | فروشگاه 5000
دسته بندی

Share

» :: گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی با موضوع : بهبود سطح سواد خواندن در دانش آموزان با راه کارهای مناسب

گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی با موضوع : بهبود سطح سواد خواندن در دانش آموزان  با راه کارهای مناسب  -  بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات سی و یک

 

چکیده

 

   

 

اقرا باسم ربک الذی خلق

 

 بخوان به نام پروردگاری که تو را خلق کرده است . ( سوره علق آیه 1)

 

  خواندن از جمله وسایل مهم فهمیدن در دنیای کنونی است . فرد میتواند نتیجه ی تحقیقات و مطالعات دیگران را که مدتها به درازا کشیده است ، را از طریق خواندن در مدت کوتاهی فراگیرد. خوب خواندن از عوامل مهم پیشرفت وسرگرمی ولذت بردن ورفع خستگی است . امروز بایدبه کودکان خود خواندن را بیاموزیم تا فردا بتوانند بخوانند ویاد بگیرند. نکته ی مهم در امر خواندن توجه وتاکید برامر فهمیدن نه صرفا که به صورت عادت درآمده است .

 

 یکی از مشکلات بنده که در رابطه با دانش آموزان کلاس.............. با آن مواجه بودم ، ضعف در خواندن و درک مفاهیم بود .بعد از دیدن این مشکل به گردآوری درباره این موضوع پرداختم .

 

بنابراین تصمیم گرفتم در قالب یک پژوهش سطح سواد دانش آموزا را افزایش دهم

 

فهرست مطالب

 

چکیده:

 

مقدمه:

 

اهمیت مساله

 

بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود

 

اهداف پژوهش :

 

هدف اصلی :

 

اهداف جزئی :

 

سئوالات ویژه ی تحقیق  :

 

فرضیه های پژوهش:

 

مقایسه با شاخص

 

جمع آوری اطلاعات

 

برای اطلاع بیشتر از موضوع به گردآوری اطلاعات از موضوع پرداختم :

 

الف -  محاسبه سرعت خواندن در چهار ماه اول

 

ب - فرم پرسشنامه ی والدین

 

ج - اطلاعات به دست آمده از پرونده بهداشتی دانش آموزان

 

د )بررسی پرونده تحصیلی دانش آموزان و مصاحبه با معلمان سال های قبل

 

ه  ) بررسی مقالات کتابخانه ای

 

پیشینه نظری :

 

پیشینه عملی :

 

تجزیه وتحلیل داده ها

 

انتخاب راهکار های موقت :

 

اجرای راه حل ها  :

 

الف - اجرای گامها (راهکارهای جدید)

 

راهکارهای تقویت خواندن از طریق آموزش و تمرین

 

راهبردهای بهبود تشخیص کلمه

 

ایجاد آگاهی واجی :

 

درست کردن کلمه با حروف

 

2-استفاده از مجموعه های زبان شناختی :

 

درس های ترمیمی آوایی خواندن :

 

نمونه ای از صفحات درس های خواندن ترمیمی آوایی

 

راهکارهای تقویت حافظ توانی دیداری وتوالی شنیداری با توجه به نتیجه ی مصاحبه با مربیان مهد کودک ها :

 

تغییر نگرش والدین نسبت به خواندن

 

عدم تناسب محتوا با ویژگی های سنی دانش آموزان

 

گارزیابی بعد از اجرا

 

الف- پرسش نامه والدین

 

ب- چک لیست ارزیابی سرعت خواندن دانش آموزان

 

بررسی نتایج (نقاط قوت )

 

اعتبار سنجی همکاران از راهکارها، ابزار و پیشرفت دانش آموزان

 

اعتبار سنجی از راهکارهای اجرا شده :

 

فرم ارزیابی از پیشرفت دانش آموزان

 

نقاط ضعف

 

پیشنهادات :

 

منابع وماخذ

 

پیوست ها

 

پرسش نامه والدین

 

فرم سنجش مشاهدات (سرعت خواندن از تقسیم تعداد کلمات بر زمان لازم محاسبه شده است )