پروژه برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری | فروشگاه 5000
دسته بندی

Share

» :: پروژه برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

پروژه برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

توضیحات :

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از سال ها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته است.

 

فهرست مطالب :

 • چکیده مطالب
 • ارکان اصلی پیمانکاری
 • انواع قراردادهای پیمانکاری
 • مراحل اجرای طرح
 • مرحله اول: مطالعاتی مقدماتی طرح
 • مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح
 • مرحله سوم: اجرای طرح
 • انعقاد قرارداد پیمانکاری
 • عملیات اجرایی
 • تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها
 • تحویل موقت
 • تحویل قطعی
 • مخارج قبل از انعقاد قرارداد
 • حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار
 • مخارج پیمان در طول اجرای طرح
 • انعقاد قرارداد با پیمانکار
 • عملیات اجرایی
 • مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی
 • دفتر معین پیمانکاری
 • …..

تعداد صفحات: 100

خرید و دانلود محصول

1396/05/18
دانلود پروژه حسابداری پیمانکاری , دانلود پروژه برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری , برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری , پروژه برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری , پروژه برآورد هزینه های حسابداری پیمانکاری , پروژه براورد هزینه های حسابداری , براورد هزینه های حسابداری , پروژه براورد هزینه های حسابداری پیمانکاری , پروژه حسابداری , دانلود رایگان پروژه حسابداری , دانلود پروژه حسابداری , پروژه حسابداری پیمانکاری پیشرفته , بهترین پروژه حسابداری , بهترین پروژه حسابداری پیمانکاری